Hubungi Pakistan


.


pakistan contact

pakistan contact

Itu, dalam semua keadaan, saya akan berbuat baik kepada semua jenis orang, mengikut undang-undang, tanpa rasa takut atau suka, kasih sayang atau kehendak: U, pakistan contact. Bahawa saya tidak akan membenarkan minat peribadi saya untuk mempengaruhi kelakuan rasmi saya atau keputusan rasmi saya: Saya menghargai kepentingan U, pakistan contact. Pakistani-Amerika adalah ahli-ahli masyarakat kita yang terhormat dan contoh-contoh dari Dream Amerika. Sekurang-kurangnya berumur 45 tahun. Peter J. Ditubuhkan di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah, Pakistan adalah sebuah negara yang mempunyai warisan budaya dan sejarah yang kaya. Saya, Nama Presiden-electdo dengan sungguh-sungguh bersumpah bahawa saya seorang Muslim dan mempercayai Perpaduan dan Keesaan Allah Yang Mahakuasa Kitab-kitab Allah yang Suci Qura'an pakistan contact yang terakhir dari mereka, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir pakistan contact bahawa tidak boleh ada Nabi selepasnya, Hari Penghakiman dan semua keperluan dan ajaran Al-Quran dan Sunnah: